Dự báo Thời tiết Cao Bằng hôm nay

Nhiệt độ hiện tại

Nhiệt độ Cao Bằng hiện tại

15°C

nhiều mây

Độ ẩm 79%
Tốc độ gió 1.1m/s
Hướng gió Bắc
Tầm nhìn 10km
02h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
03h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
04h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
05h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
06h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
07h
Thời tiết nhiều mây
15°
nhiều mây
08h
Thời tiết nhiều mây
16°
nhiều mây
09h
Thời tiết nhiều mây
16°
nhiều mây
10h
Thời tiết nhiều mây
17°
nhiều mây
11h
Thời tiết nhiều mây
18°
nhiều mây
12h
Thời tiết nhiều mây
18°
nhiều mây
13h
Thời tiết nhiều mây
18°
nhiều mây
Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày mai và 10 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
22°C
17°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, không mưa
25°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa vừa
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa to
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa to
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
31°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
28°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
30°C
23°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
24°C
18°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
25°C
17°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
25°C
18°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
24°C
19°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
24°C
18°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào
24°C
18°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
17°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
26°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
34°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
17°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
17°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
22°C
16°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
19°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
22°C
15°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
22°C
15°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
16°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
16°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
16°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
23°C
17°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa to
27°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa vừa
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào và dông
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, không mưa
25°C
19°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Nhiều mây, có mưa to
27°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 24/10/2021
Ít mây không mưa
24°C
18°C
Ít mây không mưa
Chủ nhật 24/10/2021
Có mây, có mưa rào
19°C
14°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 25/10/2021
Ít mây không mưa
26°C
16°C
Ít mây không mưa
Thứ ba 26/10/2021
Ít mây không mưa
25°C
16°C
Ít mây không mưa
Thứ tư 27/10/2021
Có mây, không mưa
25°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/10/2021
Nhiều mây, không mưa
25°C
19°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 29/10/2021
Có mây, không mưa
25°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 30/10/2021
Nhiều mây, không mưa
23°C
19°C
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 31/10/2021
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 01/11/2021
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Xem bản tin Dự báo thời tiết mới nhấtTin Bão lụt cập nhật 24h tại đây.


Dự báo thời tiết Cao Bằng

Dự báo Thời tiết - Ngày và đêm 23/10/2021

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia - nchmf.gov.vn

Xem thời tiết các địa phương. Thời tiết Hôm nay. Thời tiết Ngày mai.

Thời tiết Lai Châu | Thời tiết Điện Biên | Thời tiết Sơn La | Thời tiết Hòa Bình | Thời tiết Lào Cai | Thời tiết Yên Bái | Thời tiết Hà Giang | Thời tiết Tuyên Quang | Thời tiết Bắc cạn | Thời tiết Thái Nguyên | Thời tiết Phú Thọ | Thời tiết Vĩnh Phúc | Thời tiết Cao Bằng | Thời tiết Lạng Sơn | Thời tiết Quảng Ninh | Thời tiết Bắc Giang | Thời tiết Bắc Ninh | Thời tiết Hải Phòng | Thời tiết TP. Hà Nội | Thời tiết Hải Dương | Thời tiết Hưng Yên | Thời tiết Nam Định | Thời tiết Phủ Lý | Thời tiết Ninh Bình | Thời tiết Thái Bình | Thời tiết Thanh Hóa | Thời tiết Nghệ An | Thời tiết Hà Tĩnh | Thời tiết Quảng Bình | Thời tiết Quảng Trị | Thời tiết Huế | Thời tiết Đà Nẵng | Thời tiết Quảng Nam | Thời tiết Quảng Ngãi | Thời tiết Bình Định | Thời tiết Phú Yên | Thời tiết Khánh Hòa | Thời tiết Ninh Thuận | Thời tiết Phan Thiết | Thời tiết Kon Tum | Thời tiết Pleiku | Thời tiết Dak Lak | Thời tiết Đắk Nông | Thời tiết Đà Lạt | Thời tiết Bình Phước | Thời tiết Tây Ninh | Thời tiết Đồng Nai | Thời tiết Bình Dương | Thời tiết TP. Hồ Chí Minh | Thời tiết Vũng Tàu | Thời tiết Long An | Thời tiết Tiền Giang | Thời tiết Vĩnh Long | Thời tiết Bến tre | Thời tiết Đồng Tháp | Thời tiết Trà Vinh | Thời tiết An Giang | Thời tiết Cần Thơ | Thời tiết Hậu Giang | Thời tiết Sóc Trăng | Thời tiết Kiên Giang | Thời tiết Bạc Liêu | Thời tiết Cà Mau

DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 22 đến ngày 01/11/2021)

DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 22 đến ngày 01/11/2021)

1. Phía Tây Bắc Bộ
Đêm 22 ngày 23/10, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc đêm 22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét.
Từ ngày 24-29/10 có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 30/10 đến ngày 01/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Phía Đông Bắc Bộ
Đêm 22 ngày 23/10, có mưa vài nơi. Trời rét.
Từ ngày 24-29/10, có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 30/10-01/11, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế.
Từ đêm 22-25/10, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 22-23/10, phía Bắc trời lạnh.
Ngày 26/10, có mưa vài nơi.
Từ ngày 27-30/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 31/10-01/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 22-25/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26-28/10, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 29-30/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 31/10-01/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên
Từ đêm 22-26/10 và từ ngày 29/10-01/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 27-28/10, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ
Từ đêm 22-23/10, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 24/10-01/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội
Đêm 22 ngày 23/10, có mưa vài nơi. Trời rét.
Từ ngày 24/10-01/11, có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia - nchmf

Bản tin Thời tiết